compartir en facebook Compartir en Twitter compartir en Linkedin

Sociedad Catalano-Balear de Medicina Interna (SCBMI)

Sede / Secretaría Técnica

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Att. Mª Carmen Valverde
c/ Mayor de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
Tel. 93 2030731
Fax 93. 2123569

Web: http://www.scmi.org

Guardiaapp